شرایط نگهداری از گل فردوس قرمز یا افوربیا سینادنیوم + روش تکثیر

گل فردوس قرمز

گل فردوس شرایط نگهداری از گل فردوس قرمز یا افوربیا سینادنیوم به همراه روش تکثیر و پرورش آن، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه خواهیم پرداخت. فردوس گیاهی کم توقع است که روش نگهداری ساده ای دارد و با رعایت اصول پرورش و نگهداری از آن می توانید […]

شرایط نگهداری از گل پنج پر یا پنتاس به همراه روش تکثیر

نگهداری گل پنج پر

شرایط نگهداری گل پنج پر یا پنتاس شرایط نگهداری از گل پنج پر یا گل پنتاس به همره روش تکثیر و پرورش آن، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری این گیاه خواهیم پرداخت. در این مقاله قصد داریم شما را با یکی دیگر از گیاهان مناسب برای پرورش در منزل آشنا […]

شرایط نگهداری و پرورش گل یاسمن زمستانی + روش تکثیر

یاسمن زمستانه

شرایط نگهداری از گل یاسمن زمستانه شرایط نگهداری از گل یاسمن زمستانه در منزل یا آپارتمان به همراه روش تکثیر و پرورش آن، در ادامه به کود، گلدان، خاک، نور، دما و آبیاری مناسب گیاه یاسمن زمستانی می‌پردازیم. در این قسمت قصد داریم شما را با یکی دیگر از گیاهان زیبا و مناسب برای پرورش […]

شرایط نگهداری گل چمن آرمریا به همراه روش تکثیر و پرورش آن

گل آرمریا

گل چمن آرمریا شرایط نگهداری از گل چمن آرمریا در منزل و یا آپارتمان به همراه روش تکثیر گل آرمریا و پرورش آن، در ادامه به کود خاک گلدان دما نور و آبیاری مناسب این گیاه خواهیم پرداخت. در این قصد داریم شما را با یکی دیگر از انواع گیاهان مناسب برای پرورش در منزل […]

شرایط نگهداری از درخت گل بداغ و روش تکثیر گل بداغ و پرورش آن

درخت گل بداغ

درخت گل بداغ شرایط نگهداری از درخت گل بداغ در منزل یا آپارتمان به همراه روش تکثیر گل بداغ و پرورش آن، در ادامه به خاک کود گلدان نور دما و آبیاری مناسب این گیاه خواهیم پرداخت. در این قسمت قصد داریم شما را با یکی دیگر از انواع درختان زیبا و قابل پرورش در […]

شرایط نگهداری بونسای پاچیرا در منزل + روش تکثیر و پروش آن

بونسای پاچیرا

گیاه بونسای پاچیرا شرایط نگهداری بونسای پاچیرا در منزل یا آپارتمان به همراه روش تکثیر و پروش آن، در این مقاله به خاک، کود، گلدان، نور، دما، آبیاری مناسب این گیاه می‌پردازیم. در این قسمت قصد داریم شما را با یکی دیگر از گیاهان زیبا و مناسب برای پرورش در آپارتمان آشنا کنیم که با […]

شرایط نگهداری کاج کامیس پاریس سبز در خانه + روش تکثیر و پرورش آن

کامیس پاریس

گیاه کامیس پاریس شرایط نگهداری کاج کامیس پاریس سبز در خانه به همراه روش تکثیر و پرورش گیاه کامیس پاریس، در این مقاله به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه می‌پردازیم. در این قسمت قصد داریم یکی دیگر از گیاهان مناسب برای پرورش در منزل را به شما معرفی کنیم. گیاهی […]

شرایط نگهداری گل آفلاندرا یا گورخری در خانه + روش تکثیر و پرورش آن

آفلاندرا

گل آفلاندرا یا گل گورخری اصول و شرایط نگهداری از گل آفلاندرا گورخری در خانه یا آپارتمان به همراه روش تکثیر و پرورش این گیاه، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه می‌پردازیم.   در این مقاله قصد داریم به معرفی یکی دیگر از گیاهان مناسب برای پرورش در […]

روش کاشت میخک در گلدان و شرایط نگهداری، پرورش و تکثیر آن

روش کاشت میخک در گلدان

پرورش گل میخک آموزش روش کاشت میخک در گلدان و شرایط نگهداری، پرورش و تکثیر آن در خانه یا آپارتمان، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه خواهیم پرداخت، در ادامه با ما همراه باشید.   در این قسمت قصد داریم به معرفی یکی دیگر از انواع گیاهان مناسب […]

شرایط نگهداری گل اگزالیس، شبدر زینتی یا گل عشق در خانه + روش تکثیر

گل اگزالیس

گل شبدر زینتی اصول و شرایط نگهداری گل اگزالیس، شبدر زینتی یا گل عشق در خانه به همراه روش تکثیر آن، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه می‌پردازیم. در این قسمت قصد داریم شما را با یکی دیگر از انواع گیاهان زیبا و مناسب برای پرورش در منزل […]