فولاد خوزستان

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان بعد از قطعیت حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا، روی خط رادیو حضور یافت و به برخی مسائل حول حواشی حذف نمایندگان ایرانی واکنش نشان داد.