سازمان اموال تملیکی

قائم مقام سازمان اموال تملیکی گفت: این سازمان تمام توان خود را در جهت عرضه به بازار اموال تعیین تکلیف شده را به کار گرفته که نتیجه آن رشد ۵۰ درصدی تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده است.