اخبار اجتماییزنی که روزی ۲۰۰بار ارضا میشود و به ارگاسم می رسد همراه با عکس

زنی که روزی ۲۰۰بار ارضا میشود و به ارگاسم می رسد همراه با عکس

زنی که روزی ۲۰۰بار ارضا میشود زنی که روزی ۲۰۰بار ارضا میشود : سارا کارمن (Sarah Carmen)  ، بریتانیایی ۲۴ ساله، زنی است که دویست ارگاسم روزانه را تجربه می کند. تقریبا همه چیز او را تحریک می کند. او از نوعی سندروم انگیختگی جنسی مداوم (PSAS) رنج می برد که باعث می شود جریان خون در آلت جنسی افزایش یابد. زنی که روزی ۲۰۰بار ارضا میشود   دختری که روزی ۲۰۰ بار ارضا و به ارگاسم می رسد سارا کارمن اخیراً طی مصاحبه ای با روزنامه انگلیسی نیوز آف ...

ادامه مطلب