اخبار جالب و خواندنی نیک استار

بند انداز دستی اسلیککیف آرایش رول ان گو Roll N Go

زنی که روزی 200بار ارضا میشود و به اورگاسم می رسد همراه با عکس

زنی که روزی 200بار ارضا میشود و به اورگاسم می رسد همراه با عکس

زنی که روزی 200بار ارضا میشود زنی که روزی 200بار ارضا میشود : سارا کارمن (Sarah Carmen)  ، بریتانیایی 24 ساله، زنی است که دویست ارگاسم روزانه را تجربه می کند. تقریبا همه چیز او را تحریک می کند. او از نوعی سندروم انگیختگی جنسی مداوم (PSAS) رنج می برد که باعث می شود جریان خون در آلت جنسی افزایش یابد. زنی که روزی 200بار ارضا میشود   دختری که روزی 200 بار ارضا و به ارگاسم می رسد سارا کارمن اخیراً طی مصاحبه ای با روزنامه انگلیسی نیوز ...

ادامه مطلب