خانه » سایر مطالب » زیباترین متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست (۳۰ متن)

زیباترین متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست (۳۰ متن)

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست

۳۰ تا از بهترین متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست – زیباترین جمله انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد دوست – متن و جملات زیبای انگلیسی در مورد دوست

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست - جملات انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد دوست

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست – جملات انگلیسی با ترجمه در مورد دوست

 

جملات انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد دوست

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t say

‎هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه. ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن. ‎اما بهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.

 

.A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه ‎و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.

 

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.

 

.If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you

اگر می خوای صد سال زندگی کنی من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

 

.My father always used to say that when you die, if you”ve got five real friends, then you”ve had a great life

پدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ، اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی، اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.

 

.Don”t walk in front of me, I may not follow. Don”t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend

‎جلوی من قدم بر ندار، شاید نتونم دنبالت بیام. پشت سرم راه نرو، شاید نتونم رهرو خوبی باشم. کنارم راه بیا و دوستم باش.

 

.Friends are God”s way of taking care of us

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

 

.Friendship is one mind in two bodies

دوستی یعنی یک روح در دو بدن.

جملات انگلیسی با ترجمه در مورد دوست

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست خوب – جملات انگلیسی با ترجمه در مورد دوست واقعی

 

.Good friend’s life

دوست خوب یعنی زندگی.

 

.Happiness means having a good friend

خوشبختی یعنی داشتن دوست خوب

 

Good friend’s heart-warming. That one is with you that you can lean

دوست خوب یعنی دلگرمی. یعنی یکی هست همراهت که میتونی بهش تکیه کنی

 

Only two states, both of them bad, but almost like being together and had each other to do good

فقط دو تا رفیق میتونن هردو حالشون بد باشه ولی با کنار هم بودن حال همو خوب کنن

 

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, thats where it will stay

اسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.

 

The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain

کسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.

 

‏A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two hearts

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

 

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست – جملات انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد دوست

 

حتما بخوانید  جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی جدید

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because i accept you and respect you the way you are

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.

 

A true friend is somebody who can make us do what we can

‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم.

 

Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself

دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

 

 I have perceived that to be with those I like is enough

باور رسیده ام که همین بس ‎که با آنان که دوستشان دارم زندگی کنم.

 

We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are kind enough for that but to do the like office for our spirits.

‎دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.

 

 God evidently does not intend us all to be rich, or powerful, or great, but He does intend us all to be friends

‎آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.

 

There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.

 

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God

ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.

 

.Good FRIENDS CaRE for each Other..  CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…  and TRUE Friends STaY forever

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.

 

Stars has 5 ends  Square has 4 ends  Trinagle has 3 ends  Line has 2 ends  but Circle of our friendship has no end

ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

 

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

 

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

 

True friends are like morning ,you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows ,There is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend..

بین ۱۰۰ دیروز و ۱۰۰ فردا فقط امروز وجود دارد من بخودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.

متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست خوب – جملات انگلیسی با ترجمه در مورد دوست واقعی – متن انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد دوست خوب – جملات انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد دوست واقعی – متن انگلیسی با ترجمه در مورد دوست حقیقی

گردآورنده: نیک استار

به این مقاله امتیاز دهید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
(48 رای, میانگین امتیاز: 4٫10 از 5)
Loading...

دیدگاه ها

ایمیل شما نمایش داده نمی شود

نوشتن دیدگاه